Wartości

Pracując w FagorMastercook S.A. jesteśmy zorientowani na rozwój i potrzeby ludzi. Mając na uwadze dobro naszych Klientów oraz pracowników wszystkie nasze działania opieramy na wartościach, jakimi są:

  • Zaangażowanie – aktywne uczestniczenie w projektach

  • Aktywny udział – praca w zespole służąca realizacji wspólnych celów

  • Współdziałanie – ciągła współpraca pracowników w Grupie Fagor

  • Orientacja na klienta – rozumienie i spełnianie potrzeb klienta

  • Innowacyjność – nieustanne poszukiwanie nowych możliwości

  • Odpowiedzialność społeczna - działanie na rzecz społeczeństwa i ochrony środowiska.


Kopia_wartosci_1.jpgJeśli to czego szukasz to wyzwania - dołącz do nas!
SUPERMEDIA Interactive