Kontakt z nami

FagorMastercook S.A. w upadłości likwidacyjnej
ul. Żmigrodzka 143
51-130 Wrocław

Infolinia dla Klienta800 000 000* (dla połączeń z tel. kom.: +48 (71) 000 00 00)* koszt za minutę połączenia 0,29 zł nettoKRS 0000035082 Sąd Rej. Dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydz. Gosp. KRS
NIP:896-000-01-15
Regon: 930604318
Kapitał zakładowy/Share Capital: 100 075 530,00 PLN
SUPERMEDIA Interactive