Rozwijaj się z FagorMastercook S.A.

Właściwa osoba na właściwym miejscu to podstawa sukcesu każdej firmy i każdego pracownika osobiście. Wdrożony przez nas Model Zarządzania przez Kompetencje pozwala na optymalne zarządzanie umiejętnościami ludzi. Poprzez właściwe zdefiniowanie odpowiedzialności oraz określenie oczekiwań i rzetelną ocenę, zapewniamy tak Klientom, jak i organizacji kompetentnych ludzi na poszczególnych stanowiskach, którzy kierując się wartościami firmy, są bezcenną pomocą i najważniejszym zasobem firmy. Z jednej strony jasno określone cele firmy, a z drugiej zainteresowania, umiejętności i aspiracje zawodowe pracowników, prowadzą do satysfakcji każdej ze stron.
Rozwijaj się z FagorMastercook S.A.
SUPERMEDIA Interactive