Polityka Personalna

FagorMastercook S.A. jest jedną z największych firm w Polsce i częścią Grupy Fagor. Swoją pozycję uzyskał dzięki jakości i konkurencyjności swoich produktów. Największy wkład w osiąganie celów firmy i jej rozwoju mają Pracownicy, będący jej najcenniejszym źródłem wiedzy, umiejętności i siłą.

Zapewniając pracownikom szerokie możliwości rozwoju zawodowego, wsłuchując się w ich pomysły i osobiste aspiracje zawodowe, powodujemy ciągłe doskonalenie się firmy, jednocześnie wychodząc naprzeciw ambicjom pracujących tu osób - pomagamy im w osiągnięciu ich osobistego sukcesu zawodowego.

Jeśli to czego szukasz to wyzwania - dołącz do nas!
SUPERMEDIA Interactive