Obsługa Klienta

Szanowni Państwo,

W związku z problemami finansowymi naszego właściciela jakim jest hiszpańska firma FAGOR Electrodomesticos oraz w związku z tym , że złożony został formalny wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego naszej firmy informujemy, że od dnia 04 listopada 2013 roku z przyczyn niezależnych nie jesteśmy w stanie realizować napraw i wymian gwarancyjnych sprzętu naszej produkcji.

Prosimy składać reklamacje pisemnie w formie listowej na poniższy adres:

FagorMastercook. S.A.
Departament Technicznej Obsługi Klienta
ul. Żmigrodzka 143
51-130 Wrocław
Z dopiskiem: REKLAMACJA

Zgłoszenie reklamacyjne dla swojej ważności powinno zawierać:

- model/typ wyrobu,
- numer fabryczny (SN, 9 cyfr),
- data zakupu,
- opis zgłaszanej usterki, problemu
- dane zgłaszającego (adres, telefon)
- kopię dokumentu zakupu
- kopię karty gwarancyjnej

Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie określić terminu rozpatrzenia Państwa roszczeń. Przypominamy, że przysługuje Państwu prawo składania reklamacji również do sprzedawcy.

Przepraszamy za powstałe niedogodności.
SUPERMEDIA Interactive