Doskonalenie kadr

doskonalenie kadrWdrożony w naszej organizacji Model Zarządzania przez Kompetencje jest bazą, na której osadzone są wszystkie kluczowe procesy zarządzania kapitałem ludzkim. Dzięki  modelowi realizowane są między innymi oceny pracowników, stanowiące pogłębioną analizę ich kompetencji. Uzyskane wyniki ocen pracowników oraz kierunki rozwoju firmy i polityka personalna pozwalają na kompleksowe spojrzenie - z jednej strony na potrzeby i ambicje pracowników, a z drugiej na cele strategiczne firmy. Połączenie diagnozy indywidualnych kompetencji oraz globalna ocena potencjału kadr prowadzi do zintegrowanego systemu szkoleń i rozwoju pracowników FagorMastercook.
SUPERMEDIA Interactive