Praktyki i staże w FagorMastercook S.A.

Praktyki i staże w FagorMastercook S.A.W FagorMastercook S.A. możesz zdobyć swoje pierwsze doświadczenie zawodowe. Od kilku lat z powodzeniem organizujemy praktyki studenckie i staże zawodowe oraz staże zagraniczne w ramach Grupy Fagor w Hiszpanii i Francji. Najlepsi praktykanci i stażyści po okresie praktyki znajdują w ramach naszej organizacji ciekawą pracę. Możesz zatem wybrać takie programy jak:

PRAKTYKA STUDENCKA/ABSOLWENCKA
 – polega ona na tym, że student/absolwent mający obowiązkowe lub nieobowiązkowe praktyki  uczestniczy w projektach realizowanych w firmie. Student/absolwent może w czasie praktyki pracować z jednymi lub kilkoma działami w ciągu np. 2-3 miesięcy, dzięki czemu poznaje zasady pracy w dużej organizacji oraz zdobywa doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie.

DYPLOM  - polega na tym, że student wybrawszy i uzgodniwszy tematykę dyplomu na uczelni oraz mając osobę opiekującą się nim od strony firmy, współpracuje z firmą robiąc niezbędne mu do prac badania i przygotowując dyplom, będący niejako raportem z jego pracy dla firmy.

STAŻ - w ramach współpracy z Urzędem Pracy absolwenci różnych kierunków mogą pracować prowadząc różnego rodzaju projekty lub wykonując obowiązki przypisane jednemu ze stanowisk pracy, otrzymując za swoją pracę wynagrodzenie według norm określonych przez Urząd Pracy.

PROGRAM LEONARDO DA VINCI
- jest programem ściśle związanym z uczelniami wyższymi, które przystąpiły do Programu Leonardo da Vinci, współpracującymi z firmami mogącymi oferować półroczne staże zagraniczne. Zazwyczaj niezbędna jest tutaj znajomość języka obcego i dobre wyniki z egzaminów na studiach oraz zapisanie się na listę chętnych na staż na macierzystej uczelni. Student wyjeżdża do jednej z siedzib firmy w Hiszpanii lub Francji. Program ten współfinansuje Organizacja Leonardo da Vinci oraz firma.

PROJEKT STUDENCKI – większość studentów w czasie studiów ma przedmioty, których egzaminem jest przedłożenie i obrona  projektu z danego przedmiotu. Program ten jest zatem możliwością, aby studenci mogli wspomniane projekty realizować na przykładzie rzeczywistej organizacji.SUPERMEDIA Interactive