Współpracujemy

Będąc firmą innowacyjną, wdrażającą nowe produkty ciągle dbamy o to, by być na bieżąco z najnowszymi odkryciami w naszej dziedzinie. Mając głęboką świadomość tempa zmian jakie zachodzą dookoła nas, oraz aby zapewnić firmie korzystanie z najnowszych metod zarządzania i produkcji, współpracujemy z takimi instytucjami jak:

 • Uczelnie Wyższe (np. Politechniki, Uniwersytety, Wyższe Szkoły Prywatne, Uniwersytet w Mondragonie, Politechnika w Mondragonie)
 • Szkoły Policealne i Szkoły Zawodowe
 • Urzędy Pracy
 • Organizacje Pozarządowe
 • Dolnośląska Izba Gospodarcza
 • Koła Naukowe przy uczelniach
 • Biura Karier
 • AIESEC
 • Urząd Miasta
 • Inne Instytucje Rządowe i Pozarządowe
 • Wysokiej klasy firmy szkoleniowe i doradcze

SUPERMEDIA Interactive