Jak złożyć ofertę

Jeśli jesteś zainteresowany praktyką lub stażem w FagorMastercook S.A. prosimy o przesłanie poniższych dokumentów:

1. Curriculum Vitae ze zdjęciem oraz klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez FagorMastercook S.A. lub inny podmiot Grupy Fagor w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych FagorMastercook S.A., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Żmigrodzkiej 143, lub innego podmiotu Grupy Fagor, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach Grupy Fagor, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Przyjmuję do wiadomości, że posiadam prawo do dostępu do treści tych danych oraz możliwości ich poprawiania".

2. List motywacyjny – proszę uwzględnić w nim informację o:

- Rodzaju studiów,
- Kierunku i specjalności,
- Proponowanym temacie praktyki,
- Przewidywanym terminie praktyki,
- Dyspozycyjności w trakcie tygodnia,
- Stanowisku lub interesującej dziedzinie.

3. Po wstępnej weryfikacji nadesłanych dokumentów kontaktujemy się z wybranymi osobami, przedstawiając im propozycję odbycia praktyki lub stażu. Z wybranym studentem indywidualnie ustalamy termin i zakres praktyki.

4. Aplikacje można przesyłać przez cały rok na adres mailowy  z wpisanym w temacie maila obszarem praktyki.

SUPERMEDIA Interactive