Troska o środowisko

  

Ciągłe doskonalenie w obszarze wpływu naszej organizacji na środowisko naturalne przynosi wymierne korzyści. Dzięki konsekwentnemu wprowadzaniu ulepszeń małymi krokami zmniejszamy wpływ na środowisko naturalne przy jednoczesnym stałym wzroście produkcji. Uzyskanie satysfakcjonujących wyników w zakresie regularnego zmniejszania oddziaływania na środowisko możliwe jest dzięki szerokiemu i kompleksowemu podejściu do procesów produkcji jako całości ujmującej procesy projektowania wyrobów, logistyki do klienta oraz zagospodarowania zużytego sprzętu i opakowań.
 

Efekt naszej pracy obrazuje dokument   Troska_o_srodowisko_1.71 MB

SEPARATA_LAVADO.jpg

SUPERMEDIA Interactive