Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP


Posiadamy Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP opracowanym według wymagań norm: 
PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005 i PN-N-18001:2004.
FagorMastercook S.A. posiada certyfikat zarządzania jakością od 1998 roku. 

W naszych działaniach kierujemy się przyjętą polityką, w której deklarujemy nasze zaangażowanie w doskonalenie jakości, ochrony środowiska i poprawy warunków pracy.

polityka_wersja_ost__575.jpg

SUPERMEDIA Interactive