Formularz zgłoszenia reklamacyjnego

Formularz zgłoszenia reklamacyjnego
Dane Klienta
Imię: *
Nazwisko: *
Ulica: * (ulica, nr domu / mieszkania)
Kod pocztowy: *  
Miejscowość: *
Telefon kontaktowy: * (xxx-xxx-xxx)
E-mail: *
Dane produktu
Rodzaj produktu: *
Wykonanie / typ: * (symbol produktu w postaci np.: PFE-93IP itp.)
Numer fabryczny: *  
Data zakupu: * (rrrr-mm-dd)
Opis usterki: *
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez FagorMastercook S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Żmigrodzka 143, wyłącznie w celu zapewnienia obsługi serwisowei zakupionego sprzętu, w tym na przekazywanie ich firmom serwisowym w okresie gwarancji, gwarancji przedłużonej oraz po okresie gwarancji. Oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie wglądu w swoje dane i nanoszenia ewentualnych poprawek.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach marketingowych, zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).
    * - pola wymagane
SUPERMEDIA Interactive