Контакт

FagorMastercook S.A.
ul. Żmigrodzka 143
51-130 Wrocław
Tel.: +48 (71) 000 00 00
E-mail:


KRS 0000035082 Sąd Rej. Dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydz. Gosp. KRS
NIP:896-000-01-15
Regon: 930604318
Share Capital: 100 075 530,00 PLN


SUPERMEDIA Interactive